Der er et yndigt land
《有一处好地方》

 丹麦民用国歌
作词亚当·奥伦什雷格,1819
作曲汉斯·艾伦斯特·克勒叶尔,1835
采用1835
音乐试听
Der er et yndigt land (Instrumental)
文件信息 · 帮助

有一处好地方》(丹麦语:Der er et yndigt land)是丹麦的两首国歌之一(另一首为王室颂歌《国王克里斯蒂安站在高耸桅杆上丹麦语Kong Christian stod ved højen Mast》,于王室庆典时演奏)。这首歌由丹麦诗人亚当·奥伦什雷格于1819年为参加国歌竞赛而创作,作品原初有12段,但后来出版不断删减,在最后一版只包括第一、第二、第三和第五共四段。1835年汉斯·艾伦斯特·克勒叶尔丹麦语Hans Ernst Krøyer谱曲,之后汤玛斯·拉乌伯丹麦语Thomas Laub及卡尔·尼尔森二人各自创作其他版本曲调,但并未获得广泛采用。现今丹麦公众多不知道此二版本曲调。一般在演唱时只演唱第一段和最后一段的末三句。

歌词

丹麦语译文
1
Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand :|
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Frejas sal :|
2
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid :|
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten :|
3
Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt :|
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer :|
4
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan! :|
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå :|
 
有一处好地方,
密密的山毛榉林丛生
在波罗的海岸旁:|
有高低起伏的山地,
就是古老的丹麦,
和他的弗蕾亚殿堂:|
 
在古老的年代
披盔带甲的勇士们
在战斗的间隙休息:|
起来又面对敌人战斗,
现在他们的白骨,
在墓穴中长眠:|
 
这块土地还是那么可爱,
因为海浪仍然喧闹蔚蓝,
森林仍然碧绿高耸:|
高傲的妇人和美丽的姑娘
男人们和活泼的小伙子
仍然居住在丹麦岛上:|
 
国王和祖国万岁!
每个丹麦人万岁!
他们在尽力工作:|
为了古老的丹麦永存,
如同蓝色波涛反射出的
高高的山毛榉林树冠:|

短版歌词

在实际中通常只演唱第一段和最后一段的末三句。

丹麦语译文
Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand :|
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Frejas sal :|
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå :|
有一处好地方,
密密的山毛榉林丛生
在波罗的海岸旁:|
有高低起伏的山地,
就是古老的丹麦,
和他的弗蕾亚殿堂:|
为了古老的丹麦永存,
如同蓝色波涛反射出的
高高的山毛榉林树冠:|


欧洲各国家和地区国歌
联合国会员国
 • 阿尔巴尼亚
 • 安道尔
 • 亚美尼亚
 • 奥地利
 • 阿塞拜疆
 • 白俄罗斯
 • 比利时
 • 波斯尼亚和黑塞哥维那
 • 保加利亚
 • 克罗地亚
 • 塞浦路斯
 • 捷克
 • 丹麦
 • 爱沙尼亚
 • 芬兰
 • 法国
 • 格鲁吉亚
 • 德国
 • 希腊
 • 匈牙利
 • 冰岛
 • 爱尔兰
 • 意大利
 • 哈萨克斯坦
 • 拉脱维亚
 • 列支敦士登
 • 立陶宛
 • 卢森堡
 • 马其顿
 • 马耳他
 • 摩尔多瓦
 • 摩纳哥
 • 黑山
 • 荷兰
 • 挪威
 • 波兰
 • 葡萄牙
 • 罗马尼亚
 • 俄罗斯
 • 圣马力诺
 • 塞尔维亚
 • 斯洛伐克
 • 斯洛文尼亚
 • 西班牙
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 土耳其
 • 乌克兰
 • 英国
 • 梵蒂冈
未经国际普遍承认国家
 • 阿布哈兹
 • 科索沃
 • 阿尔扎赫
 • 北塞浦路斯
 • 南奥塞梯
 • 德涅斯特河沿岸
属地和其它特殊政区
 • 阿克罗蒂里和泽凯利亚
 • 奥兰
 • 法罗群岛
 • 直布罗陀
 • 扬马延
 • 根西
 • 泽西
 • 马恩岛
 • 斯瓦尔巴
其它公认主权实体
 • 欧盟
www.zhiyonw.net
问题反馈联系QQ:暂无联系方式,也可发qq邮箱。